Đối với khách hàng đã từng vay thế chấp tài sản thì có lẽ khái niệm “Giải chấp” không còn xa lại gì. Tuy nhiên, nhiều người cũng chưa thực sự hiểu rõ về cụm từ này.

Các khách hàng đang tham gia vay vốn tại ngân hàng để làm ăn, kinh doanh, buôn bán khi đến ngày trả nợ gốc ngân hàng sẽ cần phải thực hiện tất toán món vay. Các thủ tục để thực hiện tất toán món vay, giải chấp tài sản, giải ngân món vay mới,.. được nằm trong quy trình thủ tục giải chấp tài sản, đáo hạn giải chấp ngân hàng, đảo nợ khoản vay mà khách hàng cần phải thực hiện bắt buộc.

Giải chấp là gì?

Giải chấp (hay còn gọi là xóa đăng ký thế chấp) là việc giải trừ thế chấp đối với tài sản đang ở ngân hàng. Nó được hiểu đơn giản như sau:

Khi bạn cần vay một số tiền lớn tại ngân hàng bạn sẽ phải thế chấp tài sản như nhà, xe ô tô… Nhà cửa, xe ô tô hay giấy tờ có giá gọi là tài sản đảm bảo cho khoản vay của bạn. Tài sản đảm bảo đó được giải chấp khi nó chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho khoản nợ của bạn (khi bạn đã trả hết nợ cho ngân hàng).

Ví dụ:

Anh B muốn thế chấp một căn nhà 3 tầng đứng tên anh để vay vốn kinh doanh. Khi đó, anh sẽ chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ) cho ngân hàng. Khi anh B đã trả đầy đủ cả vốn và lãi cho ngân hàng theo như quy định trong hợp đồng vay vốn thì ngân hàng sẽ tiến hàng giải chấp trả lại sổ đỏ cho anh B.

Trong trường hợp anh B không có khả năng thanh toán nợ cho ngân hàng trong một khoản thời gian đã được quy định thì ngân hàng sẽ tiến hàng phát mãi tài sản đó để thanh lý trừ nợ.

Vậy, việc giải chấp ngân hàng là điều bắt buộc đối với người vay khi đến thời hạn thanh lý hợp đồng vay vốn. Người vay có nghĩa vụ phải trả nợ đúng hạn. Việc trả nợ chậm trễ sẽ bị xếp hạng tín dụng xấu và rất khó vay vốn vào những lần tiếp theo.

Phải giải chấp tài sản khi nào?

– Khi bạn đã trả hết cả vốn và lãi cho ngân hàng

– Bạn muốn đổi tài sản thế chấp hiện tại sang tài sản thế chấp khác có giá trị tương đương

– Bạn muốn trả nợ trước hạn và muốn rút tài sản đảm bảo đó ra khỏi ngân hàng

Giải chấp tài sản

Trong phạm vi bài viết này, TheBank sẽ hướng dẫn bạn cách làm thủ tục giải chấp sổ đỏ, ô tô và tài sản đảm bảo nói chung. Cụ thể như sau:

Vì sao cần phải thực hiện giải chấp?

Giải chấp là quyền lợi của người vay đồng thời cũng là trách nhiệm của ngân hàng. Ví dụ như giải chấp căn hộ, nếu bạn đã mang căn hộ đi thế chấp vay vốn, nhưng muốn cho thuê hoặc bán căn hộ đó thì cần phải giải chấp trước khi ký hợp đồng với khách hàng. Cũng có những trường hợp khách hàng đồng ý chấp nhận tài sản vẫn đang thế chấp, nếu vậy bạn không cần thực hiện giải chấp.

Khi nào thì cần giải chấp ngân hàng?

Giải chấp ngân hàng là việc bắt buộc đối với người vay, vậy lúc nào thì cần giải chấp? Có những trường hợp sau đây:

 • Khi bạn trả hết khoản nợ đã vay cho ngân hàng
 • Khi bạn đang vay, chưa trả xong nợ nhưng muốn rút tài sản đang thế chấp ra để thay thế bằng loại tài sản khác. Lúc đó bạn sẽ làm thủ tục giải chấp cho tài sản cần rút.
 • Khi bạn có điều kiện để thanh toán khoản nợ cho ngân hàng trước thời hạn quy định và có nhu cầu rút tài sản đã thế chấp ra khỏi ngân hàng.

Hồ sơ cần có để thực hiện giải chấp

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất (bản gốc)
 • Đơn thông báo giải chấp hoặc văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của ngân hàng (1 bản)
 • Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp (1 bản)
 • Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của bên thế chấp
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện giải chấp

 

Hồ sơ cần có để thực hiện giải chấp
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất (bản gốc)
 • Đơn thông báo giải chấp hoặc văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của ngân hàng (1 bản)
 • Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp (1 bản)
 • Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của bên thế chấp
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ 3 thực hiện giải chấp

Thủ tục giải chấp sổ đỏ

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thanh toán nợ với ngân hàng, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau để giải chấp sổ đỏ:

 • Đơn yêu cầu xóa đăng ký giải chấp sổ đỏ
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên thế chấp
 • CMND của bên thế chấp
 • Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền, trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.

Thủ tục giải chấp sổ đỏ ở đâu?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, bạn nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Nếu chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chưa được thành lập thì bạn nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận/huyện.

Quy trình giải chấp

Bước 1:  Nộp hồ sơ xóa đăng ký thế chấp

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng. Nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ, bạn sẽ nhận phiếu hẹn trả kết quả. Ngược lại, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của bạn sẽ nhắc bạn cần chuẩn bị thêm giấy tờ cần thiết nào để tiến hành giải chấp sổ đỏ.

Bước 3: Thực hiện đúng theo trình tự quy định tại Điều 31 Thông tư 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT như sau:

1. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký.

2. Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 9 của Thông tư này thì Văn phòng đăng ký đất đai từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.

3. Đối với trường hợp đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký mà không có căn cứ từ chối đăng ký thì trong thời hạn quy định tại Điều 8 của Thông tư này, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Ghi nội dung đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi hoặc xóa đăng ký và thời Điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với trường hợp đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành và bên thế chấp đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận thì phải thể hiện cụ thể nội dung sau vào Sổ địa chính, Giấy chứng nhận khi có thay đổi là: “Tài sản gắn liền với đất đã hình thành, được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận và tiếp tục thế chấp (ghi tên tài sản) tại (ghi tên bên nhận thế chấp)”;

b) Sau khi ghi vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận, thì ghi nội dung đăng ký và thời Điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký.

4. Trường hợp đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, ghi “Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp”vào Sổ địa chính và ghi nội dung đăng ký và thời Điểm đăng ký (giờ, phút, ngày, tháng, năm) tại Mục “Chứng nhận của cơ quan đăng ký” trên Đơn yêu cầu đăng ký và thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản thế chấp cho các bên cùng nhận thế chấp đã đăng ký trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ.

Bước 5: Đến lịch hẹn trả kết quả, bạn đến Văn phòng đăng ký đất đai để nhận kết quả.

Thủ tục giải chấp sổ đỏ

Hậu quả của việc không giải chấp ngân hàng đúng hạn

Người vay:

 • Ghi nhận thông tin CIC (Credit Information Center – Trung tâm thông tin tín dụng) về khoản nợ quá hạn của mình – Kiểu lý lịch tín dụng “bị xấu” ảnh hưởng các khoản vay sau này…
 • Bị phạt quá hạn và liên tục được ngân hàng gọi điện, gửi thông báo, đến nhà…

Ngân hàng cho vay:

 • Hồ sơ vay sẽ được mổ xẻ cho ra lỗi tại đâu mà nên nỗi, làm báo cáo, giải trình, đánh giá lại…
 • Ngân hàng nhà nước buộc trích dự phòng cho khoản vay – làm giảm thu nhập của đơn vị cho vay. Và nếu tỷ lệ này quá cao sẽ được ngân hàng nhà nước kiểm soát đặc biệt.

Phần kết

Như vậy chúng tôi đã giải chấp thông tin cho mọi người rồi nhé, mọi thông tin chi tiết và liên quan đến giải chấp moi người có thể tham khảo nguồn ở bên dưới nhé

 

Related Post

Leave a Comment