Bạn bị nợ xấu, ngân hàng nào hỗ trợ vay?

Bạn đang có khoản vay tiêu dùng, vay tiền online, vay vốn ngân hàng mà không có khả năng trả nợ. Gặp trường hợp này thì bạn sẽ xử lý như nào? Đầu tiên phải hiểu nợ xấu là gì? Nợ xấu là những người, những khách hàng có số chứng minh thư nhân dân