? Những lợi ích của thẻ visa mang lại cho m...

Bạn đã từng nhìn thấy một loại thẻ được mọi người dùng để thanh toán dịch vụ, giao dịch trên phạm vi quốc tế và được gọi là thẻ visa. Vậy thẻ visa là gì? Nó có mang lại lợi ích gì cho người sử dụng? có nên sử dụng thẻ visa hay không?,… và